EMPIRE TOWER WE RUN 2019 WITH VIRGIN ACTIVE GREEN MARATHON RUN ONE CUP

“Run one cup” วิ่งแก้วเดียวส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะอนาคตเริ่มต้นที่เรา

กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, Virgin Active และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร ยังคงสานต่อโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นย่านธุรกิจสำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นกิจกรรมแรก EMPIRE TOWER WE RUN 2019 WITH VIRGIN ACTIVE ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

การกลับมาของงานวิ่งมาราธอนที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม กับเส้นทางวิ่งบนถนนสาธรใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯ กับระยะทาง 21กิโลเมตร: Half Marathon |10.5 กิโลเมตร: Mini Marathon | 4.2 กิโลเมตร : Fun Run กับรูปแบบการวิ่งที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม GREEN MARATHON รวมพลังนักวิ่งพลังสีเขียวใช้แก้วน้ำแก้วเดียวตลอดระยะวิ่ง เพื่อลดขยะและประหยัดทรัพยากร “Run One Cup”

และร่วมกันแบ่งปันคืนความสุขให้กับสังคมด้วยการเป็นผู้ให้ และต่อเติมความฝันให้แก่เด็กๆ โดยรายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเด็กให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง “พลังสีเขียว สร้างสรรค์ เพื่อโลกสวย” พร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม

สมัครได้ที่
• Online Ticket : www.empiretowerwerun.com
• สมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัคร ชั้น G Em Space @ Empire Tower (เฉพาะวัน จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น) 
(รับสมัครจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
• E-Mail : empirewerun@gmail.com
• https://www.facebook.com/EmpireTowerWeRun

ค่าสมัคร
Half Marathon ราคา 700 BAHT
 Mini Marathon ราคา 600 BAHT
 Fun Run ราคา 500 BAHT
• กรณีให้จัดส่งรันเนอร์แพคทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพิ่ม 50 บาท ต่อหนึ่งผู้สมัคร (โปรดแจ้งในขั้นตอนการสมัคร)