แจ้งโอนเงินค่าใบสมัคร WE RUN


รหัสการสมัคร
Application No.
เช่น eg. 00999WRUN
ปีเกิดของคุณ
Birth Year
วันที่โอนเงิน
Transfer date
เวลาที่โอนเงิน
Transfer time
:
  (HH:MM / ชั่วโมง:นาที เช่น 16:31)
จำนวนเงินที่โอน
Total amount
บาท (THB)
อัพภาพสลิป
Payment Slip
Required

* จำเป็นต้องอัพโหลดภาพสลิป / Payment slip is required.
 
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนแจ้งโอน
Please re-check your input data is correct.


*ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งโอนได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ E-mail : empirewerun@gmail.com (If you cannot inform us about your transaction please contact us at empirewerun@gmail.com)